Panduan Menulis CV Berkesan untuk Jawatan Pengurus Perkhidmatan Pelanggan

Menulis CV yang menonjol bagi jawatan Pengurus Perkhidmatan Pelanggan memerlukan pengetahuan tentang apa yang dicari oleh majikan dalam calon ideal. Tugas ini menuntut sejumlah kemahiran dan kualiti, termasuk kemahiran komunikasi yang baik, kemampuan untuk menyelesaikan masalah dan berurusan dengan situasi yang menekan. Bagaimana kita menunjukkan semua ini dalam CV kita? Apa saja elemen penting yang perlu dimasukkan? Dan, bagaimana kita dapat memastikan CV kita akan memikat majikan?

Contoh Resume untuk jawatan pensyarah akan disediakan, boleh diubah suai mengikut keperluan anda.

Pembentukan:
Saiz:
Boleh disesuaikan:
Word (Microsoft)
A4
dan

Contoh Templat Resume untuk Jawatan Pengurus Perkhidmatan Pelanggan

Nama: John Smith
Alamat: 123 Oxford Street, London, UK
Telefon: +44 123456789
Emel: john.smith@gmail.com

Objektif Kerjaya:

Seorang profesional berdedikasi dan berpengalaman dalam bidang perkhidmatan pelanggan, mencari peluang untuk memanfaatkan kemahiran dan pengetahuan dalam bidang ini sebagai Pengurus Perkhidmatan Pelanggan.

Pengalaman Kerja:

Pengurus Perkhidmatan Pelanggan
ABC Company, London, UK (Januari 2017 - Sekarang)

 • Mengurus dan melatih pasukan perkhidmatan pelanggan yang berdedikasi.
 • Membangunkan dan melaksanakan strategi untuk meningkatkan kepuasan pelanggan.
 • Menangani aduan pelanggan yang rumit dan memberikan penyelesaian yang memuaskan.
 • Mengawasi operasi harian dan memastikan perkhidmatan yang lancar dan berkesan.

Ejen Perkhidmatan Pelanggan
XYZ Corporation, London, UK (Februari 2015 - Disember 2016)

 • Menyediakan maklum balas dan bantuan kepada pelanggan secara telefon, emel dan secara langsung.
 • Menangani aduan pelanggan dan memberikan penyelesaian yang memuaskan.
 • Bekerjasama dengan pasukan untuk mencapai matlamat perkhidmatan pelanggan.

Pendidikan:

Bachelor dalam Pengurusan Bisnes
London School of Economics and Political Science (LSE), UK (2011 - 2014)

Kemahiran:

 • Komunikasi Efektif
 • Penyelesaian Masalah
 • Pengurusan Pasukan
 • Keupayaan Multitasking

Rujukan:

Akan disediakan atas permintaan.

Menulis CV untuk jawatan Pengurus Perkhidmatan Pelanggan adalah penting kerana ia membolehkan individu menonjolkan kemahiran dan pengalaman relevan yang diperlukan untuk jawatan tersebut. CV yang baik boleh membantu individu menarik perhatian perekrut dan membuka peluang untuk wawancara. Perekrut yang mungkin membaca resume ini termasuk pengurus sumber manusia di syarikat perkhidmatan pelanggan, firma pengambilan pekerjaan, dan pengurus pengambilan di syarikat outsourcing. CV yang baik juga dapat menjadi rujukan untuk majikan masa depan.

Dalam bahagian seterusnya, kita akan melihat secara lebih mendalam bagaimana untuk menulis CV yang memukau untuk jawatan Pengurus Perkhidmatan Pelanggan. Kami akan menunjukkan langkah-langkah untuk membentuk CV anda, yang melibatkan pemilihan format yang berkesan, penulisan tajuk yang relevan, penambahan pengalaman kerja yang penting, penekanan pada pendidikan yang sesuai, penjelasan tentang kemahiran yang diperlukan, penggunaan kata frasa yang menarik, dan akhir sekali, penulisan cover letter yang berkesan. Perlu diingat bahawa penekanan diberikan kepada kerelevanan semua elemen ini terhadap jawatan Pengurus Perkhidmatan Pelanggan.

pengurus perkhidmatan pelanggan


Pentingnya Struktur dan Format Resume dalam Memohon Jawatan Pengurus Perkhidmatan Pelanggan


Menguruskan perkhidmatan pelanggan bukanlah tugas yang mudah dan memerlukan individu yang cekap, berpengetahuan dan berdedikasi. Oleh itu, dalam usaha untuk mendapatkan jawatan Pengurus Perkhidmatan Pelanggan, penyusunan CV yang sistematik dan profesional merupakan langkah awal yang penting. CV yang distruktur dengan baik membantu mencerminkan kecekapan dan profesionalisme seseorang calon, dan seterusnya menarik perhatian majikan.

CV yang baik seharusnya mencerminkan matlamat kerjaya seseorang dan menunjukkan bagaimana pengalaman dan kemahiran mereka boleh membantu mereka menghadapi cabaran dalam peranan tersebut. Ini adalah kepentingan utama dalam struktur CV dan seharusnya menjadi fokus utama dalam proses penulisan. Susun atur yang baik, bersih dan jelas dapat membantu calon menonjolkan kualiti dan keterampilan mereka dengan lebih efektif.

Penyusunan CV yang teliti dan profesional bukan sahaja menunjukkan kesungguhan calon dalam memohon jawatan tersebut, tetapi juga memberi gambaran awal tentang bagaimana mereka mungkin mengurus tugas dan tanggungjawab dalam peranan sebagai Pengurus Perkhidmatan Pelanggan. Oleh itu, penting untuk meluangkan masa dan usaha dalam menyusun CV yang baik, kerana ini boleh menjadi asas kepada jalan kejayaan dalam kerjaya.

Mengukuhkan Peluang Anda: Menulis Resume Mengagumkan untuk Jawatan Pengurus Perkhidmatan Pelanggan dengan Pemformatan yang Tepat

 • Pilih templat CV yang profesional dan mudah dibaca. Templat tersebut harus mempunyai susunan yang logik dan mengalir dengan baik, memudahkan pihak pengurusan untuk melihat maklumat yang relevan dengan cepat. Sebagai Pengurus Perkhidmatan Pelanggan, anda perlu menunjukkan kemampuan anda untuk menyusun dan mengurus maklumat dengan cara yang sistematik dan efisien.
 • Gunakan fon yang mudah dibaca seperti Arial atau Calibri. Saiz fon harus antara 10 hingga 12 untuk memastikan keterbacaan. Penggunaan fon yang konsisten sepanjang CV anda akan memberikan kesan yang teratur dan profesional.
 • Format CV anda dalam bentuk PDF untuk memastikan bahawa ia kekal sama di semua peranti. Ini memastikan bahawa apa yang anda lihat di skrin anda adalah apa yang akan dilihat oleh pihak pengurusan.
 • Gunakan margin yang konsisten dan tidak terlalu sempit. Margin yang sempit boleh membuat CV anda kelihatan penuh dan sukar untuk dibaca, manakala margin yang terlalu lebar boleh memberi kesan bahawa anda tidak mempunyai banyak untuk dinyatakan.
 • Gunakan poin bullet untuk membuat senarai tanggungjawab dan pencapaian anda di setiap pekerjaan. Ini membantu pembaca untuk cepat memahami peranan anda dan pencapaian anda tanpa perlu membaca teks yang berat.
 • Gunakan pembahagi untuk memisahkan bahagian yang berbeza dalam CV anda, seperti pengalaman kerja, pendidikan, dan kemahiran. Ini membantu untuk membuat CV anda lebih teratur dan mudah untuk diikuti.
 • Pilih warna yang senada dan profesional untuk CV anda. Sebagai contoh, gunakan warna biru tua atau abu-abu untuk teks dan pembahagi, dan putih untuk latar belakang. Penggunaan warna yang konsisten dan tidak mencolok dapat menunjukkan personaliti anda yang tenang dan berfokus, yang merupakan ciri penting bagi seorang Pengurus Perkhidmatan Pelanggan.

Membina Resume yang Menonjol untuk Jawatan Pengurus Perkhidmatan Pelanggan: Kepentingan Struktur yang Tepat

 • Profil Profesional: Ini adalah bahagian paling awal dalam CV dan biasanya berisi ringkasan singkat tentang kemahiran dan pengalaman anda. Sebagai Pengurus Perkhidmatan Pelanggan, anda mungkin ingin menekankan pada kemahiran komunikasi yang baik, penyelesaian masalah yang efisien dan keterampilan dalam menangani pelanggan yang sukar. Misalnya, anda mungkin menyatakan bahwa anda adalah "seorang pengurus perkhidmatan pelanggan yang berpengalaman dengan rekod terbukti dalam memberikan penyelesaian yang memuaskan kepada pelanggan".
 • Pengalaman Profesional: Bahagian ini melibatkan senarai kerja anda sebelumnya, bermula dari yang paling baru. Anda perlu menyatakan nama syarikat, jawatan anda, dan tempoh kerja. Anda juga harus memasukkan tanggungjawab dan pencapaian anda dalam setiap jawatan. Contohnya, jika anda pernah mengepalai sebuah projek untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, anda boleh menyatakan "Mengepalai projek yang berjaya meningkatkan kepuasan pelanggan sebanyak 20%".
 • Kemahiran: Senaraikan kemahiran yang relevan dengan jawatan Pengurus Perkhidmatan Pelanggan. Ini boleh termasuk kemahiran komunikasi, penyelesaian masalah, kemahiran menggunakan perisian tertentu, kemahiran pengurusan dan sebagainya. Misalnya, anda mungkin menyatakan bahwa anda "Mampu menggunakan perisian CRM seperti Salesforce dan Zoho untuk mengurus dan melacak interaksi pelanggan".
 • Pendidikan: Masukkan maklumat tentang pendidikan anda, termasuk nama institusi, kelayakan yang diperoleh dan tahun tamat pengajian. Anda juga boleh memasukkan kursus atau sijil yang relevan dengan kerjaya anda.
 • Bahagian Tambahan: Sertakan maklumat lain yang mungkin relevan atau menarik, seperti bahasa yang dikuasai, kursus tambahan yang telah diambil, atau minat khas yang berkaitan dengan kerjaya anda. Contohnya, jika anda fasih dalam bahasa Mandarin, ini mungkin menjadi nilai tambah dalam syarikat yang mempunyai banyak pelanggan Mandarin.

Membina Resume yang Menonjol untuk Jawatan Pengurus Perkhidmatan Pelanggan: Kepentingan Kepala Surat yang Efektif


pengurus perkhidmatan pelanggan


Kepala surat adalah elemen penting dalam pembuatan surat permohonan jawatan Pengurus Perkhidmatan Pelanggan kerana ia memudahkan proses komunikasi dengan pihak pengurusan. Untuk membuat kepala surat yang berkesan, ikuti langkah-langkah berikut:

 • Mula-mula, tuliskan nama akhir anda diikuti dengan nama pertama. Misalnya, jika nama anda adalah Ahmad Bin Ali, tulis Ali, Ahmad. Ini akan mempermudah proses pengesahan identiti anda oleh pihak pengurusan.
 • Setelah itu, tuliskan profesion dan disiplin anda. Misalnya, jika anda adalah seorang graduan dalam bidang Perkhidmatan Pelanggan, tuliskan "Graduan Perkhidmatan Pelanggan". Ini penting kerana ia membantu pihak pengurusan menilai kesesuaian anda dengan jawatan yang ditawar.
 • Selanjutnya, tuliskan alamat surat-menyurat anda. Pastikan alamat ini aktif dan boleh diakses oleh pihak pengurusan. Ini penting kerana alamat ini akan digunakan oleh pihak pengurusan untuk menghantar surat panggilan temuduga atau pemberitahuan lain.
 • Kemudian, tuliskan nombor telefon anda. Pastikan nombor ini aktif dan mudah dihubungi. Ini kerana nombor ini akan digunakan oleh pihak pengurusan untuk menghubungi anda bagi tujuan temuduga atau maklum balas lain.
 • Akhir sekali, tuliskan alamat e-mel anda. Pastikan alamat ini aktif dan kerap anda semak. Pihak pengurusan mungkin akan menggunakan alamat e-mel ini untuk berkomunikasi dengan anda jika terdapat sebarang isu atau maklumat tambahan yang perlu diberikan.

Puan Siti Aminah

Pengurus Perkhidmatan Pelanggan yang berpengalaman dalam bidang perkhidmatan pelanggan

No. 4, Jalan Dedaun 3, 41000 Klang Selangor, Malaysia

+6011957844521

siti.aminah@contoh.com


Pentingnya Foto dalam Menulis Resume untuk Jawatan Pengurus Perkhidmatan Pelanggan

Untuk jawatan Pengurus Perkhidmatan Pelanggan, memasukkan foto dalam resume adalah satu pilihan yang tidak diperlukan. Anda boleh memilih untuk memasukkan atau tidak memasukkan foto dalam resume anda. Namun, jika anda memilih untuk memasukkan foto, pastikan ia mengikut beberapa peraturan:

 • Foto tersebut perlu profesional (oleh itu, jangan masukkan foto yang diambil di tempat-tempat santai seperti pantai, atau swafoto)
 • Foto tersebut mesti berbentuk segi empat sempurna (preferable 6.5 cm panjang dengan 4.5 cm lebar)

Zaman dimana resume dengan foto adalah keperluan telah berlalu. Kini, sama ada anda memasukkan foto dalam resume atau tidak tidak mempengaruhi permohonan kerja anda. Walaupun anda bebas untuk memasukkan foto dalam CV anda, anda perlu memahami bahawa kebanyakan pengurus pengambilan pekerja tidak melihat kepada calon yang memasukkan foto dalam resume mereka.

Jika anda memilih untuk memasukkan foto, pastikan ia adalah foto yang profesional.

Anda juga boleh memilih untuk memohon kerja sebagai Pengurus Perkhidmatan Pelanggan dengan CV yang tidak mempunyai foto. Sekiranya anda memilih untuk memasukkan foto, pastikan anda mengikuti beberapa peraturan:

 • Pilih latar belakang yang neutral
 • Pandangan anda mesti menghadap kamera secara tegak atau tiga perempat
 • Bingkai foto hanya fokus pada muka anda
 • Pilih format segi empat sempurna (6.5 cm x 4.5 cm)

Menggariskan Pengalaman Relevan dalam Resume untuk Jawatan Pengurus Perkhidmatan Pelanggan


Menulis Pengalaman Kerja yang Menonjol dalam Resume untuk Jawatan Pengurus Perkhidmatan Pelanggan

Bahagian pengalaman dalam CV untuk jawatan Pengurus Perkhidmatan Pelanggan adalah sangat penting kerana ia memaparkan sejarah pekerjaan anda dan menunjukkan bagaimana anda telah mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran anda sebelum ini dalam situasi kerja yang sebenar. Selain itu, bahagian ini juga membuktikan sejauh mana anda berdedikasi dan berkomitmen dalam karier perkhidmatan pelanggan anda. Dalam menjalankan tugas sebagai Pengurus Perkhidmatan Pelanggan, anda harus dapat menunjukkan kepemimpinan yang baik, kemahiran berkomunikasi dan penyelesaian masalah serta keupayaan untuk memastikan kepuasan pelanggan.

Berikut adalah beberapa nasihat dalam menulis bahagian pengalaman dalam CV anda:

 • Susunan Kronologi: Mulai dengan pekerjaan terkini anda dan bekerja ke belakang. Ini memudahkan majikan untuk melihat perkembangan karier anda dan pekerjaan yang paling relevan dengan jawatan yang anda mohon.
 • Tarikh Kontrak: Jelaskan bila anda mula dan tamat kontrak kerja anda untuk setiap pekerjaan. Contohnya, sebagai Pengurus Perkhidmatan Pelanggan di Syarikat XYZ, anda bekerja dari Januari 2018 hingga Disember 2020.
 • Nama Jawatan: Nyatakan dengan jelas nama jawatan yang anda pegang. Misalnya, "Pengurus Perkhidmatan Pelanggan" atau "Pengurus Hubungan Pelanggan".
 • Senarai Poin Bullet: Gunakan poin bullet untuk menerangkan tugas dan tanggungjawab utama anda dalam setiap pekerjaan. Contohnya, "Mengawasi dan melatih pasukan perkhidmatan pelanggan" atau "Mengurus aduan pelanggan dan memastikan resolusi yang tepat waktu".
 • Keterangan Kerja: Berikan huraian ringkas tentang tugas dan tanggungjawab anda dalam setiap jawatan. Contohnya, "Sebagai Pengurus Perkhidmatan Pelanggan, saya bertanggungjawab untuk memastikan kepuasan pelanggan melalui penyelesaian aduan dan permintaan pelanggan dengan cekap dan profesional".
 • Penggunaan Kata Kunci: Gunakan kata kunci yang relevan dengan industri dan jawatan yang anda mohon untuk menunjukkan bahawa anda memahami pekerjaan tersebut. Ini mungkin termasuk "penyelesaian masalah", "penyelarasan pasukan", atau "kepuasan pelanggan".

Jawatan: Pengurus Perkhidmatan Pelanggan

Majikan: Syarikat Telekomunikasi XYZ

Tarikh: Januari 2016 - Disember 2020


Penerangan :

 • Menguruskan dan membimbing pasukan perkhidmatan pelanggan yang terdiri daripada 20 anggota.
 • Memantau dan menganalisis prestasi dan produktiviti pasukan untuk mencapai sasaran syarikat.
 • Melakukan latihan dan pembangunan pekerja untuk meningkatkan kemahiran dan pengetahuan produk.
 • Menangani aduan pelanggan yang rumit dan memberikan penyelesaian yang memuaskan.
 • Membantu dalam pengembangan strategi perkhidmatan pelanggan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan.

Penulisan Resume Efektif untuk Jawatan Pengurus Perkhidmatan Pelanggan Tanpa Pengalaman

pengurus perkhidmatan pelanggan


Mengisi CV untuk jawatan Pengurus Perkhidmatan Pelanggan tanpa pengalaman boleh menjadi cabaran. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa tip mudah yang boleh membantu anda menonjol walaupun anda tidak mempunyai pengalaman langsung dalam bidang ini. Berikut adalah beberapa strategi yang boleh anda gunakan untuk menyusun CV yang menarik dan menonjolkan kemahiran dan kelebihan anda.

 1. Tumpuan pada Kemahiran: Terangkan kemahiran yang boleh diterapkan dalam peranan pengurus perkhidmatan pelanggan seperti kemahiran komunikasi, penyelesaian masalah, dan kemahiran organisasi.
 2. Pengalaman Sukarela atau Latihan: Sekiranya anda mempunyai pengalaman sukan, aktiviti sukarela atau latihan yang relevan, pastikan untuk memasukkannya dalam CV anda.
 3. Pendidikan dan Latihan: Jika anda telah mengikuti kursus atau memperoleh sijil yang berkaitan dengan pengurusan atau perkhidmatan pelanggan, pastikan untuk memasukkannya.
 4. Contoh Khusus: Berikan contoh khusus tentang bagaimana anda menggunakan kemahiran ini dalam pengalaman kerja sebelumnya atau dalam kehidupan sehari-hari anda.
 5. Format dan Struktur: Pastikan CV anda mudah dibaca, terstruktur dengan baik dan bebas dari kesilapan ejaan atau tatabahasa.
 • Tulis tentang pendidikan anda secara terperinci: Sebutkan universiti atau institusi yang anda hadiri, kursus yang anda ambil, dan apa yang anda pelajari yang mungkin relevan untuk pekerjaan Pengurus Perkhidmatan Pelanggan.
 • Sebutkan latihan industri yang pernah anda ikuti: Meskipun itu bukan dalam bidang yang sama, pengalaman ini menunjukkan anda mempunyai pemahaman tentang lingkungan kerja profesional.
 • Sertakan kerja sukarela atau penyertaan dalam acara yang berkaitan: Ini menunjukkan minat dan dedikasi anda dalam bidang tersebut, dan juga menunjukkan kemampuan anda dalam bekerja dalam pasukan dan berinteraksi dengan orang lain.
 • Tunjukkan keterampilan yang mungkin berguna: Keterampilan seperti komunikasi, penyelesaian masalah, dan kemampuan organisasi sangat penting dalam peran Pengurus Perkhidmatan Pelanggan.
 • Jelaskan jurang dalam resume anda dalam surat lamaran: Anda boleh menerangkan mengapa anda belum mempunyai pengalaman dalam bidang ini, dan apa yang telah anda lakukan untuk meremedinya (seperti dengan mengikuti kursus atau latihan industri).
 • Jangan berbohong atau memalsukan realiti dalam resume anda: Perekrut biasanya dapat mengenal pasti apabila seseorang berbohong dalam resume mereka, dan ini dapat mengakibatkan penolakan segera.
 • Gunakan bahasa yang positif dan bersemangat: Ini menunjukkan anda bersemangat tentang prospek bekerja dalam bidang ini, dan bahwa anda bersedia dan bersemangat untuk belajar.
 • Mintalah seseorang untuk membaca dan memberikan maklum balas tentang resume anda sebelum menghantar: Mereka mungkin dapat menunjukkan aspek yang mungkin anda lewatkan, atau memberikan saran tentang cara memperbaiki resume anda.

Membina Resume yang Menonjol untuk Jawatan Pengurus Perkhidmatan Pelanggan: Kepentingan Pendidikan dalam Menyokong Kelayakan Anda


Menyerlahkan Pendidikan Anda dalam Resume untuk Jawatan Pengurus Perkhidmatan Pelanggan

Bahagian pendidikan dalam CV Pengurus Perkhidmatan Pelanggan adalah aspek penting yang menunjukkan kelayakan akademik seseorang calon. Ia memberikan gambaran kepada majikan mengenai pengetahuan dan kemahiran yang telah diperoleh oleh calon semasa pengajian mereka. Selain itu, bahagian ini juga penting untuk menunjukkan sejauh mana calon tersebut telah berkomitmen terhadap pembelajaran dan pembangunan peribadi mereka.

Untuk posisi Pengurus Perkhidmatan Pelanggan, memang benar bahawa ijazah bukanlah syarat mutlak. Walau bagaimanapun, memegang ijazah dalam bidang yang berkaitan seperti Pemasaran, Komunikasi atau Perniagaan boleh memberikan kelebihan dan menunjukkan bahawa calon tersebut mempunyai pengetahuan teori yang kuat dan mungkin telah mendapatkan beberapa kemahiran praktikal penting semasa pengajian mereka. Bahkan, dalam beberapa situasi, majikan mungkin memandang lebih tinggi calon yang memiliki ijazah kerana ia menunjukkan dedikasi untuk pembelajaran dan kemampuan untuk menyelesaikan tugas yang rumit dan berjangka panjang.

Menyoroti Pendidikan yang Relevan dalam Menulis Resume untuk Jawatan Pengurus Perkhidmatan Pelanggan

Dalam konteks Pengurus Perkhidmatan Pelanggan, baiknya untuk menempatkan bahagian 'Pendidikan' di awal CV jika anda mempunyai latar belakang pendidikan yang relevan dan menonjol, seperti ijazah dalam bidang pengurusan perkhidmatan pelanggan atau komunikasi. Ini memberikan kesempatan kepada perekrut untuk melihat kelayakan akademik anda sejak awal, yang mungkin memberi anda kelebihan berbanding calon lain. Sebagai contoh, jika anda memiliki Sarjana dalam Pengurusan Perkhidmatan Pelanggan dari universiti yang terkenal, ini patut diletakkan di bahagian awal CV anda.

Namun, dalam beberapa keadaan, peraturan ini mungkin tidak sesuai. Misalnya, jika anda memiliki pengalaman kerja yang luas dan relevan dalam bidang perkhidmatan pelanggan, tetapi pendidikan formal anda tidak berkaitan langsung dengan bidang tersebut, maka lebih baik untuk menyoroti pengalaman kerja anda terlebih dahulu. Dalam hal ini, bahagian 'Pengalaman Kerja' harus diletakkan di bahagian awal CV anda, sementara 'Pendidikan' dapat diletakkan di bahagian akhir. Sebagai contoh, jika anda telah bekerja selama 10 tahun sebagai Pengurus Perkhidmatan Pelanggan di syarikat telekomunikasi ternama, tetapi hanya memiliki ijazah dalam bidang yang tidak berkaitan seperti biologi, lebih baik untuk menyoroti pengalaman kerja anda terlebih dahulu.

Secara keseluruhan, susunan bahagian dalam CV harus disesuaikan dengan profil individu dan keperluan pekerjaan tertentu. Tujuannya ialah untuk menonjolkan aspek-aspek yang paling relevan dan menarik kepada perekrut.

Pendidikan :

Universiti Utara Malaysia, Sintok

Ijazah Sarjana Muda Pengurusan, Pengkhususan dalam Pengurusan Perkhidmatan Pelanggan, 2014 - 2017


Kolej Komuniti Kuala Lumpur

Diploma dalam Pengurusan Perkhidmatan Pelanggan, 2011 - 2013


Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Desa

Sijil Pelajaran Malaysia (SPM), 2006 - 2010


Kursus dan Sijil Tambahan:

 • Kursus Pengurusan Konflik dan Penyelesaian Masalah - Institut Pengurusan Malaysia, 2018
 • Sijil Profesional dalam Pengurusan Hubungan Pelanggan - Akademi Pembelajaran Lifelong, 2019
 • Bengkel Kecekapan Komunikasi - Pusat Latihan Komunikasi Korporat, 2020

Menulis Resume yang Memikat untuk Jawatan Pengurus Perkhidmatan Pelanggan: Kepentingan Kemahiran yang Wajib Dimiliki


pengurus perkhidmatan pelanggan


Menonjolkan Kemahiran Pendidikan Anda dalam Resume untuk Jawatan Pengurus Perkhidmatan Pelanggan

Kemahiran dalam resume adalah aspek penting yang diperhatikan oleh perekrut kerana ia menunjukkan kemampuan dan kebolehan seorang calon untuk menjalankan tugas tertentu. Perekrut biasanya mencari kemahiran yang spesifik dan relevan dengan tugas dan tanggungjawab jawatan yang ditawarkan. Selain itu, mereka juga mencari kemahiran transferable yang boleh digunakan dalam pelbagai situasi, seperti kemahiran komunikasi, kepimpinan, dan penyelesaian masalah.

Mengenai jawatan Pengurus Perkhidmatan Pelanggan, kemahiran adalah sangat penting kerana ia mempengaruhi kualiti perkhidmatan yang disediakan kepada pelanggan. Sebagai contoh, kemahiran komunikasi yang baik adalah penting untuk berinteraksi dengan pelanggan dengan berkesan dan menyelesaikan sebarang masalah atau aduan yang mereka hadapi. Selain itu, kemahiran dalam pengurusan dan kepimpinan juga penting untuk mengarahkan dan membimbing pasukan perkhidmatan pelanggan, memastikan mereka bekerja secara efisien dan berkesan. Oleh itu, menonjolkan kemahiran yang relevan dalam resume adalah kritikal apabila memohon jawatan ini.

Kemahiran Utama yang Harus Dimiliki dalam Resume Pengurus Perkhidmatan Pelanggan

Apabila menyusun resume untuk jawatan Pengurus Perkhidmatan Pelanggan, terdapat beberapa kemahiran teknikal dan kualiti peribadi yang akan memikat perekrut. Berikut adalah beberapa contoh:

Kemahiran Teknikal:

 • Kemahiran dalam penggunaan perisian pengurusan hubungan pelanggan (CRM)
 • Keupayaan untuk menganalisis dan memahami data pelanggan
 • Pengalaman dalam merancang dan melaksanakan strategi perkhidmatan pelanggan
 • Keupayaan untuk merancang dan melaksanakan latihan untuk pasukan perkhidmatan pelanggan
 • Kemahiran dalam pengurusan projek dan koordinasi antara pasukan
 • Pengetahuan dalam mengekalkan kualiti perkhidmatan pelanggan dan pematuhan terhadap piawaian industri
 • Mampu menyelesaikan masalah dan membuat keputusan dengan cekap
 • Pengalaman dalam penggunaan media sosial dan teknologi lain untuk perkhidmatan pelanggan

Kualiti Peribadi:

 • Kemahiran komunikasi yang sangat baik untuk berinteraksi dengan pelbagai jenis pelanggan
 • Keupayaan untuk memimpin dan membimbing pasukan
 • Kecerdasan emosi dan kemampuan untuk menangani situasi yang stres dengan tenang
 • Keterampilan dalam menyelesaikan masalah dan mengambil tindakan cepat
 • Kebolehan untuk memotivasi dan menginspirasi pasukan
 • Kesabaran dan sikap positif dalam menangani aduan dan isu pelanggan
 • Keupayaan untuk bekerja dengan baik dalam pasukan dan secara bebas
 • Sikap proaktif dan berorientasikan hasil
 • Dedikasi yang kuat terhadap kepuasan pelanggan dan peningkatan berterusan perkhidmatan.

Panduan Menulis Resume Berkesan untuk Jawatan Pengurus Perkhidmatan Pelanggan Mengapa Ringkasan Penting dalam Resume untuk Jawatan Pengurus Perkhidmatan Pelanggan?


Ringkasan dalam CV Pengurus Perkhidmatan Pelanggan sangat penting kerana ia memberikan gambaran sekilas tentang kelayakan, pengalaman dan kemahiran yang dimiliki oleh calon. Ia berfungsi sebagai 'teaser' yang menarik minat majikan untuk membaca lebih lanjut tentang CV anda. Dalam industri perkhidmatan pelanggan, kemahiran interpersonal, kemampuan untuk menyelesaikan masalah dan pengalaman dalam mengurus pasukan sering dicari oleh majikan. Oleh itu, ringkasan yang efektif harus mempamerkan elemen-elemen ini. Selain itu, ringkasan juga membolehkan calon untuk menonjolkan pencapaian mereka, seperti peningkatan dalam kepuasan pelanggan atau penurunan dalam aduan. Dengan kata lain, ringkasan dalam CV adalah peluang pertama anda untuk membuat kesan pertama yang baik dan menunjukkan bahawa anda adalah calon yang ideal untuk posisi tersebut.

Sebagai seorang profesional perkhidmatan pelanggan dengan pengalaman lebih dari 8 tahun, saya mempunyai keahlian yang kuat dalam menguruskan pasukan, menyelesaikan aduan pelanggan dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Saya juga dilengkapi dengan kemahiran komunikasi yang baik dan kemampuan untuk membuat keputusan secara strategik dan analitik untuk menyelesaikan masalah. Saya ingin membawa bakat dan kemahiran saya ke dalam pasukan anda dan berharap dapat berkontribusi dengan signifikan dalam peranan sebagai Pengurus Perkhidmatan Pelanggan.


Menulis Resume yang Menyeluruh dan Menarik untuk Jawatan Pengurus Perkhidmatan Pelanggan: Bahagian Tambahan untuk Dimasukkan


Dalam CV Pengurus Perkhidmatan Pelanggan, kategori tambahan seperti "Kemahiran Bahasa" dan "Alatan IT" sangat penting untuk disertakan. Memperkaya CV dengan kategori tambahan ini memberi penekanan kepada kemahiran dan pengetahuan yang mungkin tidak secara langsung terkait dengan pekerjaan tersebut, tetapi boleh memberi manfaat lebih. Kedua-dua kategori ini dapat membuktikan bahawa anda mempunyai kemahiran yang diperlukan untuk berinteraksi dengan pelanggan dari pelbagai latar belakang dan menggunakan teknologi penting dalam menjalankan tugas anda.

Kemahiran Bahasa

Penguasaan lebih daripada satu bahasa sering kali menjadi kelebihan dalam bidang perkhidmatan pelanggan. Dalam suasana kerja yang global dan pelbagai budaya, keupayaan untuk berkomunikasi dalam beberapa bahasa dapat meningkatkan keberkesanan komunikasi dan memastikan bahawa pelanggan dari latar belakang yang berbeza merasa dihargai dan difahami. Selain itu, kebolehan ini dapat membantu mendorong kepuasan pelanggan dan setia kepada jenama atau syarikat anda.

Alatan IT

Dalam era digital ini, penguasaan alatan IT adalah suatu keharusan bagi hampir setiap pekerjaan, dan pengurus perkhidmatan pelanggan tidak terkecuali. Kemahiran ini mencakupi pengetahuan tentang perisian seperti Microsoft Office, penggunaan e-mel dan media sosial, dan keupayaan untuk belajar dan mengadaptasi sistem baru dengan cepat. Dengan mampu mengendalikan alatan IT ini, anda akan dapat meningkatkan produktiviti dan efisiensi, serta memberikan perkhidmatan pelanggan yang lebih baik dan lebih cepat. Selain itu, itu juga menunjukkan bahawa anda adalah seorang yang berorientasikan teknologi dan siap untuk menghadapi cabaran dalam dunia kerja yang semakin digital.

Cara Menyusun Resume yang Menyeluruh dan Menarik untuk Jawatan Pengurus Perkhidmatan Pelanggan


Memastikan CV anda menonjol dan berkesan kepada majikan adalah sangat penting dalam mencapai kejayaan dalam mencari pekerjaan. Berikut adalah beberapa petua khusus untuk menambah baik CV anda untuk jawatan Pengurus Perkhidmatan Pelanggan:

 • Tumpuan kepada kemahiran perkhidmatan pelanggan: Nyatakan dengan jelas kemahiran perkhidmatan pelanggan yang anda miliki dalam resume anda. Ini termasuklah kemahiran komunikasi, penyelesaian masalah, dan kemampuan untuk bekerja dalam pasukan.
 • Menyertakan pencapaian sebelum ini: Jika anda mempunyai sebarang pencapaian atau penghargaan yang berkaitan dengan perkhidmatan pelanggan, pastikan anda memasukkannya dalam CV anda. Ini boleh mencakupi sebarang program pelatihan yang anda telah selesaikan atau penghargaan yang anda terima untuk kecemerlangan dalam perkhidmatan pelanggan.
 • Memaparkan pengalaman kerja yang relevan: Pastikan anda memasukkan sebarang pengalaman kerja yang berkaitan dengan perkhidmatan pelanggan, sama ada sebagai Pengurus Perkhidmatan Pelanggan atau dalam peranan lain yang melibatkan interaksi dengan pelanggan.
 • Menunjukkan keterampilan kepimpinan: Sebagai pengurus, anda akan diharapkan untuk memimpin pasukan. Oleh itu, pastikan anda menunjukkan keterampilan kepimpinan anda dalam resume anda.
 • Mencantumkan sijil atau latihan yang relevan: Jika anda mempunyai sebarang sijil atau telah mengikuti latihan yang berkaitan dengan perkhidmatan pelanggan atau pengurusan, pastikan anda mencantumkannya dalam CV anda.
 • Menyatakan objektif kerjaya: Objektif kerjaya yang jelas dan tepat dapat membantu majikan memahami apa yang anda ingin capai dalam peranan ini dan bagaimana anda boleh memberi sumbangan kepada syarikat.
 • Menyemak dan membetulkan kesilapan: Akhir sekali, pastikan anda menyemak CV anda dengan teliti untuk memastikan tidak ada kesilapan tatabahasa atau ejaan. Kesilapan kecil boleh mencerminkan kekurangan perhatian kepada butiran, yang bukanlah ciri yang dihargai oleh kebanyakan majikan.

Langkah-langkah Penting dalam Menulis Resume untuk Jawatan Pengurus Perkhidmatan Pelanggan


pengurus perkhidmatan pelanggan


Dalam menulis CV untuk jawatan Pengurus Perkhidmatan Pelanggan, ada beberapa perkara yang harus anda pertimbangkan. Tujuan utama anda adalah untuk mempamerkan kemahiran dan pengalaman anda yang relevan dalam cara yang paling berkesan. Berikut adalah beberapa tip yang boleh membantu anda:

 1. Fokus kepada pengalaman perkhidmatan pelanggan: Sebagai calon untuk jawatan pengurus perkhidmatan pelanggan, penting untuk menunjukkan pengalaman kerja anda dalam bidang ini. Nyatakan jawatan sebelumnya yang melibatkan interaksi dengan pelanggan dan bagaimana anda berjaya menangani situasi yang mencabar.
 2. Kemahiran yang relevan: Senaraikan kemahiran-kemahiran khusus yang anda miliki yang relevan dengan perkhidmatan pelanggan seperti kemahiran komunikasi, kemampuan untuk menangani tekanan, dan sebagainya.
 3. Sebutkan prestasi anda: Jika anda memiliki pencapaian tertentu dalam perkhidmatan pelanggan, pastikan untuk menyebutkannya dalam CV anda. Ini boleh termasuk penghargaan kerja, pujian dari pelanggan, atau peningkatan dalam penilaian kepuasan pelanggan.
 4. Tunjukkan kepimpinan: Sebagai pengurus, anda harus dapat menunjukkan bahwa anda memiliki kemampuan kepimpinan. Sertakan contoh-contoh di mana anda telah memimpin pasukan atau projek.
 5. Pendidikan dan latihan: Jika anda telah mengikuti kursus atau latihan tertentu yang relevan dengan perkhidmatan pelanggan atau pengurusan, pastikan untuk menyebutkannya.
 6. Rujukan: Jika mungkin, sertakan beberapa rujukan yang boleh mengesahkan kualiti kerja anda dalam perkhidmatan pelanggan.
 7. Periksa semula CV anda: Akhir sekali, periksa semula CV anda untuk memastikan tidak ada kesilapan ejaan atau tatabahasa dan semua maklumat adalah tepat dan terkini.
Ingatlah, tujuan CV anda adalah untuk memikat perekrut dan membawa anda ke tahap temuduga. Oleh itu, pastikan ia mencerminkan anda dan kemahiran anda dengan cara yang terbaik.

Panduan Menulis Resume Cemerlang untuk Jawatan Pengurus Perkhidmatan Pelanggan dan Cara Menyusun Surat Lamaran yang Menyakinkan


Surat lamaran adalah komponen penting yang seiring dengan resume anda semasa memohon jawatan Pengurus Perkhidmatan Pelanggan. Ia memberikan platform bagi anda untuk menerangkan secara lebih mendalam tentang kelebihan dan pengalaman anda yang berkaitan dengan bidang perkhidmatan pelanggan. Dengan surat lamaran, anda boleh memberikan gambaran yang lebih jelas tentang diri anda kepada perekrut.

Menggunakan surat lamaran, anda juga mendapat peluang untuk memperlihatkan kesungguhan dan minat anda terhadap jawatan tersebut. Surat lamaran membolehkan anda memberikan penjelasan tentang bagaimana anda mampu memberikan kontribusi yang positif dan efektif kepada organisasi tersebut melalui pengalaman dan kemahiran anda.

Dalam surat lamaran, jangan lupa untuk memasukkan maklumat tentang tanggungjawab dan tugas sebagai Pengurus Perkhidmatan Pelanggan. Ini akan memperlihatkan bahawa anda faham tentang apa yang diharapkan dari jawatan tersebut dan anda bersedia untuk memenuhinya.

Jika anda merasa kesulitan dalam menulis surat lamaran, anda boleh merujuk kepada contoh surat lamaran yang kami sediakan. Contoh-contoh ini akan membantu anda menulis surat lamaran yang efektif dan menarik perhatian perekrut. Dengan surat lamaran yang baik, anda akan mempunyai peluang yang lebih baik untuk mendapatkan jawatan Pengurus Perkhidmatan Pelanggan yang anda impikan.

Cipta resume anda dengan templat terbaik

Panduan Lengkap Menulis Resume untuk Jawatan Pengurus Perkhidmatan Pelanggan: Tackling Soalan-soalan Lazim Mengenai Tugasnya

Apakah kemahiran penting yang harus saya sertakan dalam CV saya untuk kerjaya sebagai Pengurus Perkhidmatan Pelanggan?

Sebagai Pengurus Perkhidmatan Pelanggan, kemahiran yang penting untuk disertakan dalam CV anda termasuk kemahiran komunikasi yang baik, keupayaan untuk menyelesaikan masalah, keramahan, kesabaran, dan kemahiran pengurusan masa. Pengalaman dalam menggunakan perisian pelanggan atau CRM juga berguna.

Bagaimana saya boleh menonjolkan pengalaman saya dalam bidang perkhidmatan pelanggan dalam CV saya?

Anda boleh menonjolkan pengalaman anda dalam bidang perkhidmatan pelanggan dengan menyenaraikan sebarang pencapaian atau projek yang anda telah selesaikan yang memperlihatkan keberkesanan anda dalam menjaga kepuasan pelanggan. Contohnya, anda mungkin telah membantu meningkatkan kadar kepuasan pelanggan atau mengurangkan masa penyelesaian aduan.

Apa jenis sijil atau kelayakan yang boleh menambah nilai pada CV saya untuk kerjaya sebagai Pengurus Perkhidmatan Pelanggan?

Sijil dalam bidang seperti Pengurusan Perkhidmatan Pelanggan, Komunikasi, atau Pemasaran boleh menambah nilai pada CV anda. Selain itu, kelayakan seperti Ijazah dalam Bidang Perniagaan atau Pengurusan juga boleh membantu.

Apakah pengalaman kerja yang relevan yang saya boleh sertakan dalam CV saya untuk jawatan Pengurus Perkhidmatan Pelanggan?

Sebarang pengalaman kerja yang melibatkan berurusan dengan pelanggan, seperti dalam penjualan, hospitaliti, atau perkhidmatan pelanggan, boleh disertakan dalam CV anda. Ini boleh merangkumi pengalaman dalam menangani aduan pelanggan, bekerja dalam pasukan, atau pengurusan projek yang berkaitan dengan kepuasan pelanggan.

Buat resume anda dalam masa 15 minit

Koleksi percuma templat resume kami yang direka dengan kepakaran akan membantu anda menonjolkan diri daripada orang lain dan selangkah lebih dekat dengan pekerjaan impian anda.

Cipta resume anda

Kirjade näidised alla laadimiseks

Modèle de Lettre deCandidature
Design de Lettre deMotivation
Modèle de Lettre de Motivation pour Etudiant – Universitaire
Modèle de Lettre de Motivation d’Embauche